Jogi közlemény

A látogató a jelen Honlap használatával kapcsolatban elfogadja az alábbiakban leírt felhasználói feltételeket. A felhasználói feltételek módosításának jogát a weboldal üzemeltetője

Cégnév: Hunor 2000 Bt.
Üzlet: 8360 Keszthely, Kócsag utca 4. (bejárat a Bercsényi utca felől)
Székhely8782 Zalacsány, József Attila u. 7
Adószám: 20377429-2-20
Cégjegyzékszám20-06-035693
A webshopot nyilvántartásba vevő: Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.
Nyilvántartási szám: 2/2017

továbbiakban, mint üzemeltető fenntartja, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódni szíveskedjen az oldal felhasználói feltételeinek vonatkozásában.

Az üzemeltető által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy az azt látogatók elfogadják a jelen Jogi Közleményben és a külön dokumentumban nyilvánosan hozzáférhetővé tett Adatkezelési Szabályzatban írtakat. A látogató az üzemeltető által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel, illetve a Honlapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Jogi Közleményben és Adatkezelési Szabályzatban írt feltételeket megismerte, azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A www.hunor2000.hu honlap (és az aloldalai, együttesen: a „Honlap”) és az azon található tartalmak, a Honlap arculata, elrendezése és szerkesztése a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az üzemeltető kizárólagosan jogosult.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása általában nem szükséges. Az üzemeltető azonban a Honlap, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások (pl. Webshop) igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti, illetőleg külön szerződéses feltételek elfogadásához. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt az üzemeltető tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

Az üzemeltető fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Az üzemeltető előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Honlapon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a látogató a számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Honlapot bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. Az üzemeltető nem szavatolja, hogy a Honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az üzemeltetpkifejezetten kizárja. Az üzemeltető nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az üzemeltető Honlapja kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

A Honlap harmadik személy üzemeltetésében lévő más oldalakra utaló hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek a hivatkozások csak a látogatók kényelme érdekében vannak jelen, és az üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott oldalakon található tartalmakért, azok pontosságáért vagy adatkezelési szokásaiért.

A Honlap látogatója tudomásul veszi és a Honlap, valamint és ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban az üzemeltető ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a cég egyéb szolgáltatásait nem veszi igénybe. Az üzemeltető tájékoztatja ügyfeleit, hogy a weboldal több pontján történik információgyűjtés; néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez esetenként úgynevezett regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet. A látogatók személyes adatait az Adatkezelési Szabályzat megnevezésű dokumentumban írtak szerint kezeljük.

Az esetleges Hírlevél szolgáltatásunkban való részvételhez a regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük. A kért információt arra használjuk, hogy a hírlevelet a megadott helyre eljuttassuk. A regisztráció során megadott személyes adatait az Adatkezelési Szabályzat megnevezésű dokumentumban írtak szerint kezeljük.

A látogatók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a Honlap szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, az üzemeltető. a Honlap használatával kapcsolatosan felmerülő károkért a jogszabályok által biztosított teljes körben és mértékben kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

A jelen Jogi Közleményben kapcsolatos peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a jelen Jogi Közleményben foglaltakon túlmenően további kérdése vagy problémája van, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, illetve kérdést tenne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az info@hunor2000.hu email címen.

Amennyiben nem fogadja el az itt leírtakat, kérjük hagyja el az oldalunkat.

 

Vásárlási feltételek  Adatvédelmi nyilatkozat  ÁSZF  Jogi közlemény